Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais em Cabo Verde

25.11.2018

 A Presidente da Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais (Colmeia), Isabel Moniz, defendeu no mês de janeiro de 2018, na Cidade da Praia, maior inclusão social de pessoas com deficiência em Cabo Verde.

Em declarações à imprensa, à margem da primeira reunião mensal do ano de 2018, visando auscultar famílias e encarregados de educação de filhos com deficiência, Isabel Moniz destacou a necessidade de maior intervenção do governo e da sociedade civil para que a inclusão da pessoa com deficiência seja uma realidade em Cabo Verde.

Disse que a situação no país ainda não é o desejado, porque, ainda existem muitas barreiras para ultrapassar, apontando a insuficiência de oportunidades no acesso a saúde, educação especial, entre outros serviços, como as principais preocupações.

O acompanhamento de pessoas com deficiência na escola para aprendizagem, terapia a nível de hospitais, subsídio de deficiência, a cobertura a nível do sistema de previdência social, isenção de pagamento de consulta, transporte, acessibilidades, são entre outras preocupações apontadas pela Isabel Moniz, que pediu mais intervenção das organizações públicas e privadas.

A criação ou instalação de serviços de reabilitação para quem nasceu com deficiência e para as pessoas que no decorrer da vida poderão contrair uma deficiência, melhoria das leis, são outras questões que precisam de respostas, salientou a presidente da Colmeia.

A clarificação por parte do governo sobre a cobrança de consultas e taxas para pessoas com deficiência nas estruturas de saúde, preocupações manifestadas durante os encontros com as autoridades de saúde, são outras inquietações.

Segundo Isabel Moniz, estas questões têm sido colocadas à Colmeia, que por sua vez, tem levado estas preocupações aos poderes públicos, sob forma de trabalhar com as áreas transversais que lidam com esta matéria na procura das respostas sobre estes assuntos.

"A resposta que temos para estas questões em Cabo Verde são insuficientes. As queixas surgem da parte dos pais que vivem nos centros urbanos, imaginem nas zonas rurais", salientou Isabel Moniz.

Cabo Verde deve pensar na inclusão no seu todo e mudar de paradigma e de mentalidade. Deve criar estruturas e respostas para todos a nível da saúde, da educação, da protecção social e medidas legais que vão ao encontro das respostas das populações, disse Isabel Moniz.

A Colmeia trabalha com famílias com várias patologias: Dificuldades específicas de aprendizagem (Dislexia, Disgrafia, Discalculia, transtornos especifico de linguagem); deficiências sensoriais (auditiva e visual); deficiências intelectuais (síndrome de down), altas habilidades intelectuais e sobredotados; Transtorno por Deficit de Atenção com ou sem Hiperatividade (TDAH); Deficiência física- motora, Paralisia Cerebral, Transtornos de Espectro Autista (TEA); Transtorno Global de Desenvolvimento, Deficiência múltipla e Microcefalia.

Barn och Ungdomar i Behov av särskilt stöd i Kap Verde

Samverkan för barnets skull 

Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är inte någon enhetlig grupp. Det kan vara barn som har funktionsnedsättning, kroniska sjukdomar eller psykisk ohälsa. Det kan också vara barn med sviktande stöd från sina vårdnadshavare eller barn vars familj har drabbats av kris som att kunna försörja sina barn eller en allvarlig sjukdom hos en förälder. Ibland sammanfaller flera faktorer som var och en för sig kan innebära att barnets utveckling försenas eller hindras. 

På Kap Verde de flesta barn och ungdomar i behovet av särskilt  för inget hjälp. De allra flesta går aldrig till förskolan och skolan och deras familjer har sällan haft kontakt med mödra- och barnavårdscentralen. I landet finns verken en socialtjänst, BUP, husläkare, heller läkarspecialister som kan diagnosticera eller habilitering för dessa barn och ungdomar. De flesta av dessa barnen behöver får sällan särskilda stödinsatser från såväl kapverdianskt regeringssystem såsom verksamheter som från socialtjänsten, förskolan och skolan för att kunna få möjlighet till god utveckling och för att få sin rätt till en likvärdig utbildning tillgodosedd. Ett övergripande mål för samhället är att alla barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Föräldrarna har det grundläggande ansvaret.

Ett övergripande mål för samhället är att alla barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Föräldrarna har det grundläggande ansvaret. Men utöver det måste alla berörda myndigheter och andra samhällsorgan ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn som kan behöva särskilt stöd. Ofta behövs samarbete för att kunna tillgodose barnens behov och det finns ett antal lagbestämmelser för att möjliggöra detta. Trots att det finns svårigheter och hinder för en väl fungerande samverkan finns det samtidigt en enighet om att samverkan behövs. 

Associação Colmeia är en föräldrar förening som försöker bygga tomrummet som finns just nu i Kap Verdes samhäll för att hjälpa familjer och barn i behov av särskilt stöd att hitta lösningar för en bättre inkludering av dessa barn och ungdomar i samhället och i skolsystemet.

Nyligen organiserade Associação a Colmeia en internationell konferens om inkludering. Ämnen som universell tillgång till hälsa, inkluderande utbildningspolitik och omsorgsfrämjande instrument diskuterades. Isabel Moniz organisations president, påminner om att 2010 års folkräkning pekade på förekomsten av 23 000 personer med funktionshinder i Kap Verde och förespråkar att Kap Verde behöver investera i mer aktiv offentlig politik för personer med funktionshinder. Ordföranden bekräftar att Kap Verde har vidtagit åtgärder på detta område. Hon förespråkar dock ett kontinuerligt arbete och hoppas att denna internationella konferens kommer att resultera i en riktlinje och en agenda som gör att de kan fortsätta det arbete som hittills utförts. 

Det är med detta syfte som Associação a Colmeia och partners främjar, den Internationella Konferensen för Social Integration i Kap Verde. 

Förenings partners var WHO, Kap Verde Regering, Riksdagen och UNICF. I den Internationella Konferensen för social integration i Kap Verde, Beehive Association organiserade en musikalisk gala med titeln "En fullständig Beehive of Love" på konferensens sista dag i Praia, med deltagande av kända musiker som Tito Paris och Nancy Vieira.

Vill du hjälpa Associação a Colmeia att främja Social och Utbildnings inkludering donera en liten slang när du köper ett visum eller besöka Kap Verde som turist.

Ditt valfritt belopp till föreningen, sänds till A Associação a Colmeia utan mellanhänder (överföringskostnaden betalas av Kap Verdes Konsulat i Sverige ).  Man kan skicka mail eller brev till örening om man vill. 

Epost-adressen är "colmeiaapa@gmail.com"


"Ad minima veniam quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam nisi ut aliquid ex ea."

© 2018 Välgörenhetsstiftelse | Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång